(.pdf 0,8Mb).

PÕDRAvaatluskaart

(.pdf 0,6Mb).

Vaatluslehed ja ankeedid

Vaatluskaart_metssiga (.xls 39,4Kb).
Vaatluskaart_metskits (.xls 31,7Kb).
Koprapesakondade loendusleht (.pdf 0,1Mb).
Suuruluki küttimise aruanne (.xls 47,6Kb).
Karu vaatlusleht (.pdf 99,1Kb).
Juhend seire- ja uurimismaterjalide kogumise kohta 2016 aastal (.pdf 0,7Mb).
Ruutloenduse metoodiline juhend (.pdf 15,6Kb).
Suurkiskjate vaatluste metoodiline juhend (.pdf 30,7Kb).
hirvevaatluskaart paberil (.pdf 0,6Mb).
Hirvevaatluskaart arvustis täitmiseks (.xls 0,2Mb).
Hundi ja ilvese vaatluskaart paberil täitmiseks (.pdf 100,0Kb).
Hundi ja ilvese vaatluskaart arvutis täitmiseks GPS koordinaatidega (.xls 44,0Kb).
Karu vaatluskaart arvutis täitmiseks GPS koordinaatidega (.xls 15,4Kb).
Kütitud kiskja ankeet 2016 (.doc 96,8Kb).
PÕDER lastud looma lipik (.pdf 0,1Mb).
HIRV lastud looma lipik (.pdf 0,1Mb).
Metskitse vaatluskaart paberil täitmiseks (.pdf 0,1Mb).
Metssea sigimisorganite lipik (.pdf 0,3Mb).
Põdravaatluskaart (.pdf 0,6Mb).
Ruutloenduse GPS tööleht (.xls 59,9Kb).
Ulukiruudu loendusankeet (.pdf 0,4Mb).