Jahitunnistus

Jahitunnistus

TAOTLEMINE

 

Jahitunnistus on nimeline dokument, millega antakse jahipidamisõigus ning mis tõendab füüsilise isiku oskust pidada iseseisvalt jahti. Jahitunnistus peab jahipidamise ajal kaasa olema. Selle omamine pole kohustuslik vaid juhul, kui jahist osavõtjate nimekirja kantud isik ei kasuta dokumendi olemasolu eeldavat jahipidamisvahendit.

Jahitunnistus antakse vähemalt 16-aastasele isikule, kes on läbinud jahindusalase koolituse ning edukalt sooritanud jahiteooriaeksami  ja relvaga jahipidamise soovi korral ka laskekatse.

Jahitunnistust ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus jahipidamisõiguse äravõtmise näol või on noorem kui 16 aastat.

 

JAHITUNNISTUSE VAHETAMINE VÕI PIKENDAMINE

 

Jahitunnistus kehtib 10 aastat. Kui isik ei ole pikendanud jahitunnistust 12 kuu jooksul selle kehtivusaja möödumisest, saab ta uuendada jahitunnistuse kehtivust peale jahiteooriaeksami edukat sooritamist.

 

Jahitunnistuse kaotamisel või kasutuskõlbmatuks muutumise korral saab esitada avalduse ning jahitunnistus vahetatakse/taastatakse/antakse uus tunnistus.

 

Jahitunnistus
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: