13.10.2019 Taageperas Nġukogu koosoleku protokoll 

(.pdf 0,4Mb).